Rietavo regioninių produktų ženklas

Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras kartu su partneriais - Medingėnų, Tverų, Žadvainių, Vatušių, Budrikių, Liolių kaimo bendruomenėmis, įgyvendindamas projektą „Vietos produktų vertės didinimas Rietavo savivaldybėje“ (projekto Nr. LEADER – 13 – RIETAVAS – 02 – 014, projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžetas), sukūrė bendrą regioninių produktų ženklą.

Bendras ženklas padės Rietavo amatininkams, vietos gamintojams, kūrėjams būti aktyvesniais ir labiau matomais ir atpažįstamais rinkoje. Taip pat bus stiprinamas Rietavo įvaizdis ir vystomas identitetas.

Ženklu savo sukurtus vietinius produktus ir paslaugas gali ženklinti Rietavo gamintojai, kūrėjai ir amatininkai. Yra sukurtos kelios ženklo versijos – galima naudoti jums labiausiai priimtiną.

ri_logo ri_logo_did ri_logo_did_text

Bendro regioninių produktų prekės ženklo aprašymas

Bendras regioninių produktų prekės ženklas simbolizuoja bendruomeniškumą, prigimtinę pasaulėjautą, istorijos, dabarties bei ateities sąsają, jos svarbą kiekvieno žmogaus ir bendruomenės egzistencijai. Kompozicijoje panaudoti gyvybės medžio, ugnies/saulės, žemės/derliaus ir vandens/žalčio motyvai, nuo seno naudoti audinių raštuose, architektūros detalių bei taikomosios dailės kūrinių puošyboje.

Grafinė ir spalvinė kompozicija sieja įvairias bendruomenes, jų veiklos rūšis ir iniciatyvas. O šūkis, „Istorija kurianti ateitį“, nusako esminę „Rietavo iniciatyvų“ misiją – išsaugoti senąsias kulinarijos, amatų ir kultūrines vertybes, adaptuoti jas laikmečio kontekste ir perduoti ateities kartoms.

Atnaujinta: 2016-08-05