Naujienos

Startavo projektas T.A.B - Innovation Hubs for Tech, Art and Business (Technologijų, meno ir verslo inovacijų centrai)

Paskutinės spalio dienos praleistos intensyviai dirbant Karskronoje (Švedijoje) prie naujojo tarptautinio projekto “T.A.B. - Innovation Hubs for Tech, Art and Business”- Technologijų, meno ir verslo inovacijų centrai (Interreg VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 2021 - 2027, priemonė 1.1. Plėtoti regionų skaitmeninimą; Projekto Nr. STHB.01.01-IP.01-0003/23). Partnerystė su švedais, lenkais, italais, vokiečiais. Asocijuotas partneris - Rietavo savivaldybė.

Bendras projekto tikslas - ištirti tarpvalstybinių inovacijų centrų vaidmenį, išbandant ir ištiriant, kaip ir kokią naudą duotų tokių centrų ir skaitmeninių tinklų platformų steigimas 5 šalyse.

Projekto veikla orientuota į mažesnių regionų iššūkių, su kuriais jie susiduria siekdami tapti konkurencingais ir patraukliais šiuolaikinėje pasaulinėje rinkoje, sprendimą.

Projektu bus skatinamas ir stimuliuojamas glaudus partnerių bendradarbiavimas siekiant kelti kompetenciją, žinių perdavimą ir naują verslo bendradarbiavimą, kuris padės paspartinti skaitmenines inovacijas regione. Veikla apima tarpvalstybinio bendradarbiavimo modelių kūrimą ir išbandymą tarp kultūros sektoriaus, kurį daugiausia sudaro ne pelno siekiančios asociacijos, ir MVĮ, susibūrusių į klasterius, naujų lyderystės formų, verslo modelių tyrimą ir ieškojimą, kaip galėtume bendradarbiauti ir paspartinti skaitmeninimo, paremto turiniu, sritis, taip pat ištirti tarpvalstybinių inovacijų centrų kūrimo Pietų Baltijos regione vertę.

Pagrindinės tikslinės grupės yra verslo inkubatoriai, technologijų parkai, universitetai ir profesinio rengimo ir mokymo mokyklos, besispecializuojančios skaitmeninimo srityje.

Antrinės naudos gavėjai - kūrybinių ir kultūrinių industrijų bei technologijų sektoriams atstovaujančios MVĮ asociacijos, klasteriai ir tinklai, rizikos kapitalo įmonės, taip pat viešosios institucijos, pavyzdžiui, savivaldybės ar kitos viešosios organizacijos, suinteresuotos piliečių dialogo kūrimu.

Vyks kontaktų užmezgimas su inovacijų ir bendradarbystės centrais užsienyje. Remiantis įgyta patirtimi, planuojama Rietavo bendradarbystės centro veikla, teikiant paslaugas verslui, kurios skatintų inovacijas. Dėmesys skiriamas skaitmeninių technologinių sprendimų diegimui teikiant paslaugas verslui. Bendradarbystės centras Rietave užmezga bendradarbiavimo ryšius su analogiškais centrais (Hubs) Pietų Baltijos regione. Tuo būdu stiprinamas Rietavo patrauklumas ir konkurencingumas tiek Lietuvoje, tiek Pietų Baltijos regione.

Informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Daugiau apie projektą - http://www.rietavovic.lt/projektai/projektas-tab-innovation-hubs-for-tech-art-and-business-technologiju-meno-ir-verslo-inovaciju-centrai/id-33

Ankstesnės naujienos

Įvyko tarptautinio projekto COGREEN koncepcijos kūrimas 2023-08-10 Įvyko tarptautinio projekto COGREEN koncepcijos kūrimas

Rugpjūčio 9-10 d. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre vyko intensyvus tarptautinio projekto COGREEN koncepcijos kūrimas.

Projekto partneriai bendrai rengė reguliaraus projekto koncepciją, kuri bus pagrindas paraiškai į Pietų Baltijos programą. Koncepcija turi numatyti priemones ugdymo ir konsultavimo įstaigoms bendradarbiauti stiprinant žaliuosius įgūdžius ugdymo srityje.

Plačiau
Tarptautinis seminaras, skirtas Z kartai ir žaliajam kursui viduriniame ir profesiniame mokyme 2023-07-28 Tarptautinis seminaras, skirtas Z kartai ir žaliajam kursui viduriniame ir profesiniame mokyme
Kviečiame verslo atstovus bei kitus suinteresuotus asmenis į tarptautinį seminarą š.m. rugpjūčio 9-10 d., kuris vyks Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre, Parko g. 5, Rietavas. 

Seminare pagrindinis dėmesys skiriamas būsimiems žaliesiems įgūdžiams integruoti vidurinio ir profesinio mokymo srityje ir kaip tarpvalstybinis bendradarbiavimas gali paskatinti šią plėtrą Pietų Baltijos regione.
Plačiau
Bendruomenės renginys Budrikiuose 2023-07-20 Bendruomenės renginys Budrikiuose
“Vienybėje stiprybė”- taip Rietavo savivaldybėje suprantamas bendruomeninis judėjimas. Svarbu suprasti ir pajusti vieni kitus, kad kartu būtų lengviau gražinti ir puoselėti regioną, tenkinti gyventojų poreikius, šviesti ir visiems kartu tobulėti. 

Šeštadienį liepos 8 d. Budrikiuose Centras kvietė susiburti ir pasidalinti idėjomis bei patirtimi visas savivaldybės bendruomenes.
Plačiau