Naujienos

2008-09-17 / Kvietimai Vietos veiklos grupės "Rietavo iniciatyvos" steigimas
Kviečiame bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vadovus arba jų įgaliotus asmenis dalyvauti Vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ steigime. Susirinkimas įvyks rugsėjo 24 d.14 val. Centro salėje, adresu Oginskių g. 8, Rietavas. Svečių teisėmis kviečiame dalyvauti seniūnus, ūkininkus, kaimo teritorijų verslo atstovus. Dalyvių registracija vyks iki rugsėjo 23d. 17 val.
Plačiau