Naujienos / Renginiai

2007 metų renginiai

2007 m. gruodžio 14 d. įvyko Rietavo verslo informacijos centro penkerių metų veiklos paminėjimo renginys. Jame dalyvavo virš 60 svečių. Tarp garbingų svečių buvo Seimo narys Jonas Jagminas, Ūkio minsiterijos atstovas Rimantas Galvelė, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis. Renginio pradžioje direktorė Laima Dockevičienė trumpai apžvelgė Centro veiklą per praėjusius penkerius metus, padėkojo aktyviems, pažangiems verslininkams. Padėkos raštus įteikė Seimo narys, savivladybės meras ir Centro direktorė.

--

Darbo biržos specialistė Rima Blažaitienė ragino verslininkus dalyvauti vietinio užimtumo programose, įdarbinti daugiau Rietavo savivaldybės gyventojų. Rietavo verslo informacijos centro direktorė Laima Dockevičienė ragino verslininkus dalyvauti renginiuose, organizuoti susitikimus, domėtis siūlomais projektais, finansavimo galimybėmis.

--

Rugpjūčio 14 d. Žemaitijos koelgijos naujose patalpose rinkosi Plungės verslo ir turizmo infroamcijos centro, Mažeikių verslo ir turizmo informacijos centro bei Rietavo verslo informacijos centro darbuotojai į jungtinį dalininkų susirinkimą. Be šių centrų dalininkų dalyvauti buvo pakviesti ir svečiai: Žemaitijos koelgijos direktorius Jonas Bčinskas, LVPA atstovas ryšiams su visuomene Vidmantas Valiušaitis, Plungės darbo biržos direktorius Alfonsas Judžintas, Telšių apskrities viršininko administracijos atstovai Vaclovas Vaičekauskas ir Vilma Brasaitė. Susirinkusieji išklausė Centrų direktorių ataskaitas už 2008 m. pirmąjį pusmetį, diskutavo apie tolimesnes Centrų galimybes, jų veiklos kryptis.

 

Ankstesnės naujienos