Naujienos / RTVIC pranešimai

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia prisijungti prie naujos Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos kūrimo

Šiuo metu yra pradedama rengti 2023-2027 metų Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės vietos plėtros strategija, pagal kurią bus skiriamos Europos Sąjungos paramos lėšos kaimiškom vietovėm!

Siekiant išsiaiškinti esamą Telšių rajono vietos veiklos grupės teritorijos socialinę – ekonominę situaciją bei gyventojų ir organizacijų poreikius, Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia visus Telšių VVG teritorijos bendruomenių, seniūnijų, biudžetinių įstaigų, jaunimo organizacijų, verslo, ūkininkų atstovus ir kitus kaimiškų vietovių gyventojus aktyviai dalyvauti situacijos ir poreikių analizės tyrime dalyvaujant apklausoje.

Apklausos anketa – http://bit.ly/3Fb3ucv.

Anketos duomenys bus naudojami apibrėžiant 2023-2027 metų strategijos tikslus, formuojant stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, numatant veiklos ir finansinius planus.

Ankstesnės naujienos