Vykdomi projektai

Ankstesni projektai

Verslo integracijos skatinimas per jungtinį profesinį mokymą - Boosting Business Integration Through Joint VET Education BBVET 2016-12-21 Verslo integracijos skatinimas per jungtinį profesinį mokymą - Boosting Business Integration Through Joint VET Education BBVET

Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 2014-2020, Nr. STHB.04.01.00-SE-0019/15. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas kartu su Švedijos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos ir Lietuvos mokymo institucijomis ir įmonėmis diegia tarptautinį jungtinį profesinį mokymą.

Plačiau
CO2 mažinimas logistikoje - Low Carbon Logistics LCL 2016-12-20 CO2 mažinimas logistikoje - Low Carbon Logistics LCL

Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 2014-2020, Nr. STHB.03.01.00-SE-0008/15-00. Projektas siekia gerinti sunkiojo transporto paslaugų kokybę Pietų Baltijos regione planuojant ir įgyvendinant sprendimus, ribojančius sunkiasvorio transporto judėjimą miestuose, tuo būdu mažinant oro taršą, triukšmą, didinant saugumą.

Plačiau
Naujai inicijuojami 5 Pietų Baltijos programos projektai 2015-09-14 Naujai inicijuojami 5 Pietų Baltijos programos projektai
Projekto „Going Abroad“ tęsinys - sėklos etapas „Go on!“ (Tęsiame). Tikslas – suformuoti partnerių konsorciumą ir parengti tęstinio projekto paraišką Pietų Baltijos programai. Naujas projektas planuoja diegti tarptautinių moterų grupių bendras marketingo veiklas 3-jose šakose: turizme (pvz. eko turizmas, žemės ūkio turizmas), regioninis maistas ir vietos produktų kūrimas.
Plačiau