Projekto "Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione" renginys 3 sesija 1 dalis