MVĮ apibrėžties vartotojo vadovas

MVĮ būna įvairių rūšių ir dydžių, tačiau sudėtingoje šiuolaikinio verslo aplinkoje jos gali palaikyti glaudžius finansinius, veiklos arba vadovybės ryšius su kitomis įmonėmis. Dėl tokių ryšių dažnai sunku tiksliai nustatyti ribą tarp MVĮ ir didesnės įmonės. MVĮ apibrėžtis yra praktinė priemonė, skirta padėti MVĮ pačioms save identifikuoti, kad galėtų gauti visą ES ir jos valstybių narių paramą.

Daugiau informacijos - publications.europa.eu

Nuoroda į leidinio atsisiuntimą lietuvių kalba (.PDF) - ET0115040LTN.lt.

Atnaujinta: 2019-01-15