Naudingos nuorodos

Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Rietavo savivaldybės viešosiose vietose - https://www.e-tar.lt

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Rietavo savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose - https://www.e-tar.lt

Informacija įsigyjantiems verslo liudijimus - https://www.e-tar.lt

Nekilnojamojo turto mokestis - https://www.e-tar.lt

Rietavo savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos tvarkos aprašas - https://www.e-tar.lt | Prašymas

Naujų darbo vietų steigimo subsidijavimo ir mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams tvarkos aprašas - https://e-seimas.lrs.lt


Lietuvos Respublikos Seimas - www.lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybė - www.lrv.lt

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija - https://eimin.lrv.lt/

LR finansų ministerija - www.finmin.lt

Rietavo savivaldybė - www.rietavas.lt

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai - https://www.rumai.lt/

LR aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra - https://www.apva.lt/

Lietuvos turizmo asociacija - www.ltas.lt.

Valstybinis turizmo departamentas - www.tourism.lt

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) - www.lvpa.lt

Profesinio tobulinimo ir šalies konkurencingumo didinimo programa - http://kurklt.lt

Auk su "google" - https://grow.google/intl/lt

Europos Sąjungos investicijų priemonių pasirinkimo įrankis - https://www.esgalimybes.lt

Lietuvos inovacijų centras - https://lic.lt

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra - https://mita.lrv.lt

VšĮ "Versli Lietuva" - https://www.verslilietuva.lt

UAB " Investicijų ir verslo garantijos" - https://invega.lt/lt

Lietuvos versloparamos agentūra - http://lvpa.lt

Viešųjų pirkimų tarnyba - https://vpt.lrv.lt

Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje" - www.investlithuania.com

Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra - www.kepa.lt

Nacionalinė regionų plėtros agentūra - www.nrda.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos - www.nma.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija - www.vmi.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba - www.sodra.lt

Valstybės įmonių registrų centras - www.registrucentras.lt

ES struktūrinė parama - www.esparama.lt

ES teritorinis bendradarbiavimas - http://www.esbendradarbiavimas.lt

EU strategy for the baltic sea region - https://www.balticsea-region-strategy.eu

Europos socialinio fondo agentūra - https://www.esf.lt/lt

Europos komisija - https://ec.europa.eu

Lietuvos erdvinės informacijos portalas - https://www.geoportal.lt/geoportal

Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas - https://www.orangeprojects.lt

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras - www.vpb.lt

Užimtumo tarnyba https://uzt.lt

Centrinė projektų valdymo agentūra - www.cpva.lt

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija (LVDK) - https://darbdaviai.org

Lietuvos parodų centras LITEXPO - www.litexpo.lt

UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" - www.garfondas.lt

Lietuvos Statistikos departamentas - www.stat.gov.lt

Moterų informacijos centras - www.lygus.lt

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai - www.chambers.lt

Atnaujinta: 2021-01-20