Naujienos

Tarptautinis seminaras, skirtas Z kartai ir žaliajam kursui viduriniame ir profesiniame mokyme

Kviečiame verslo atstovus bei kitus suinteresuotus asmenis į tarptautinį seminarą š.m. rugpjūčio 9-10 d., kuris vyks Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre, Parko g. 5, Rietavas. 

Seminare pagrindinis dėmesys skiriamas būsimiems žaliesiems įgūdžiams integruoti vidurinio ir profesinio mokymo srityje ir kaip tarpvalstybinis bendradarbiavimas gali paskatinti šią plėtrą Pietų Baltijos regione.

Pagrindiniai klausimai seminaro metu: 

  • Kaip išteklių taupymas ir tvarus produktų ir prekių naudojimas daro įtaką būsimos darbo jėgos užduotims ir profesijoms?
  • Koks tvarumo ir išteklių taupymo poveikis yra mokymui profesinėse ir vidurinėse mokyklose?
  • Ką tai reiškia Z kartai ir mažoms bei vidutinėms įmonėms?
  • Ar kurdami ir remdami tvarią ir efektyviai išteklius naudojančią visuomenę galime pasimokyti vieni iš kitų?

Į seminarą prašome registruotis iš anksto paspaudus nuorodą https://forms.office.com/e/PkEnjFN7NE. Registruotis galima iki 2023 m. rugpjūčio 3 d.

Apie projektą COGREEN

Pietų Baltijos jūros regiono šalys pereina prie efektyviai išteklius naudojančios, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos, t. y. žaliojo perėjimo (green transition). Tam reikalingi sisteminiai pokyčiai, kurių rezultatas – ne tik nauji produktai ir paslaugos, bet ir gamybos procesai bei verslo modeliai (UNIDO 2022). Išteklius taupantis ir tvarus produktų, prekių naudojimas neišvengiamai pakeis daugelio esamų profesijų įgūdžius ir užduotis. Tai yra iššūkis visame regione ir gali būti sričių, kuriose galime mokytis vieni iš kitų, nepaisant labai skirtingų švietimo sistemų.

Pietų Baltijos Interreg programos 4-to kvietimo paraiškų koncepcijoms parengti projektas COGREEN skirtas sukurti partnerystę tarp įvairių suinteresuotų šalių Pietų Baltijos regione ir parengti reguliarų projektą, kuris numatys priemones ugdymo ir konsultavimo įstaigų bendradarbiavimui stiprinti žaliųjų įgūdžių ugdymo srityje. Projekto partneriai bendrai parengs reguliaraus projekto koncepciją, kuri bus pagrindas paraiškai į Pietų Baltijos programą.

Jei turite klausimų susisiekite su Rasa Baliulevičienė, Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, vadybininke@rietavovic.lt, +370 640 17312

Ankstesnės naujienos

Bendruomenės renginys Budrikiuose 2023-07-20 Bendruomenės renginys Budrikiuose
“Vienybėje stiprybė”- taip Rietavo savivaldybėje suprantamas bendruomeninis judėjimas. Svarbu suprasti ir pajusti vieni kitus, kad kartu būtų lengviau gražinti ir puoselėti regioną, tenkinti gyventojų poreikius, šviesti ir visiems kartu tobulėti. 

Šeštadienį liepos 8 d. Budrikiuose Centras kvietė susiburti ir pasidalinti idėjomis bei patirtimi visas savivaldybės bendruomenes.
Plačiau