Naujienos

Įvyko tarptautinio projekto COGREEN koncepcijos kūrimas

Rugpjūčio 9-10 d. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre vyko intensyvus tarptautinio projekto COGREEN koncepcijos kūrimas.

Projekto partneriai bendrai rengė reguliaraus projekto koncepciją, kuri bus pagrindas paraiškai į Pietų Baltijos programą. Koncepcija turi numatyti priemones ugdymo ir konsultavimo įstaigoms bendradarbiauti stiprinant žaliuosius įgūdžius ugdymo srityje.

Pietų Baltijos jūros regiono šalys pereina prie efektyviai išteklius naudojančios, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos. Tam reikalingi sisteminiai pokyčiai, kurių rezultatas – ne tik nauji produktai ir paslaugos, bet ir gamybos procesai bei verslo modeliai.

Išteklius taupantis ir tvarus produktų, prekių naudojimas neišvengiamai keičia daugelio esamų profesijų įgūdžius ir užduotis.

Tai yra iššūkis visam regionui. Svarbu nustatyti sąlyčio sritis tarp šalių ir mokytis vieniems iš kitų, nepaisant labai skirtingų švietimo sistemų.

 

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.rietavovic.lt/projektai/projektas-cogreen/id-31

Ankstesnės naujienos

Tarptautinis seminaras, skirtas Z kartai ir žaliajam kursui viduriniame ir profesiniame mokyme 2023-07-28 Tarptautinis seminaras, skirtas Z kartai ir žaliajam kursui viduriniame ir profesiniame mokyme
Kviečiame verslo atstovus bei kitus suinteresuotus asmenis į tarptautinį seminarą š.m. rugpjūčio 9-10 d., kuris vyks Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre, Parko g. 5, Rietavas. 

Seminare pagrindinis dėmesys skiriamas būsimiems žaliesiems įgūdžiams integruoti vidurinio ir profesinio mokymo srityje ir kaip tarpvalstybinis bendradarbiavimas gali paskatinti šią plėtrą Pietų Baltijos regione.
Plačiau