Naujienos / Kvietimai

Telšių regiono socialinio verslo idėjų konkursas

Esate neabejingas visuomenės socialinėms problemoms? Siekiate harmoningos aplinkos ne tik sau, bet ir kitiems? Turite socialiai atsakingo verslo idėją, bet trūksta paskatos pradėti? Kviečiame teikti paraiškas socialinio verslo idėjų konkursui!

Konkurse gali dalyvauti visi Telšių regiono verslininkai, dar tik turintys verslo idėją, ar jau registruotos ir ne ilgiau kaip 12 mėnesių iki socialinio verslo paskatos gavimo veikiančios įmonės (t.y. ne anksčiau nei 2020-05-01).

Laukiamos idėjos, kai pasirinkto verslo modelis yra siekiantis socialinio poveikio, o vykdant veiklą, sprendžiamos visuomenės socialinės problemos bent vienoje iš į šių sričių:

 • efektyvus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, klimato kaita;
 • biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa;
 • kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas;
 • ligų prevencija, pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas;
 • visuomenės sveikatinimas;
 • žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas;
 • pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas, emigracijos mažinimas, visuomenės švietimas ir informavimas valstybės gynybos klausimais;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge nustatytų socialinių paslaugų teikimas;
 • neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir galimybių laisvai judėti bei naudotis visuomenėje teikiamomis paslaugomis užtikrinimas.

Jūsų užpildytos ir pasirašytos paraiškos (dokumentų paketo) lauksime iki 2021 m. balandžio mėn. 16 d. Dokumentus prašome siųsti el. paštu į vadybininke@rietavovic.lt.

Projekto organizatoriai pirmojo paraiškų vertinimo etapo metu atrinktas socialinio verslo idėjas pakvies į antrąjį projekto etapą, skirtą socialinio verslo koncepcijos galutiniam parengimui ir verslo plano išgryninimui, kuriuo metu dalyviai gaus papildomus mokymus bei individualias konsultacijas. Pasibaigus antrajam etapui išgrynintos idėjos bus išplėtotos iki realių socialinių verslų, o vėliau - net 12-ai tokių verslų bus skiriamas iki 15 000 Eur finansavimas verslo pradžiai.

Organizatoriai:

 • VšĮ Plungės technologijų ir verslo mokykla
 • VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras
 • VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras
 • VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius

Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Iniciatyva vykdoma įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“ Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017.

Atmintinė konkurso dalyviams.pdf

Socialinio verslo idėjų konkurso nuostatos.pdf

Konkurso paraiškos forma.docx

Vienos įmonės deklaracija.xlsx

Ankstesnės naujienos

Kvietimas Nr.15 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 2020-12-14 / Kvietimai Kvietimas Nr.15 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)
 
Plačiau
Kviečiame verslą teikti paraiškas safe and clean ženklinimui gauti 2020-12-03 / Kvietimai Kviečiame verslą teikti paraiškas safe and clean ženklinimui gauti
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, vykdydama MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros) finansuojamą projektą "Safe and Clean" svetingumo verslo ženklo sukūrimas ir įdiegimas, turizmo sektoriaus vadovų ir darbuotojų inovatyvūs mokymai”, kviečia viešbučių, restoranų, sveikatingumo verslo atstovus pildyti paraišką  ir ženklintis naujuoju saugaus ir švaraus svetingumo ženklu    “SAFE &CLEAN”
Plačiau