Naujienos / RTVIC pranešimai

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas įsigalioja 2008 m. rugsėjo 15 d.

Įstatymui įsigaliojus, perkančiosios organizacijos, norėdamos atlikti supaprastintus pirkimus, privalės pasitvirtinti supaprastintų pirkimų atlikimo taisykles. Po Taisyklių patvirtinimo, perkančiosios organizacijos privalės per 3 darbo dienas paskelbti jas Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir, esant galimybei, savo tinklalapyje.

Jeigu perkančioji organizacija neplanuoja atlikti pirkimų iš karto po 2008 m. rugsėjo 15 d., Taisykles galės pasitvirtinti ir paskelbti vėliau, bet iki pirkimų procedūrų pradžios.

Įstatymą rasite: http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?nid=1221468964&module=news&lan=LT

Ankstesnės naujienos