Naujienos / RTVIC pranešimai

Kooperuotos veiklos galimybės ir įtaka rinkai. Kooperatyvų steigimas ir jų organizavimo ypatumai įvairiuose sektoriuose.

Balandžio 20 d. Rietavo verslo informacijos centre įvyko seminaras „Kooperuotos veiklos galimybės ir įtaka rinkai. Kooperatyvų steigimas ir jų organizavimo ypatumai įvairiuose sektoriuose“. Seminarą vedė Žemės ūkio rūmų  kooperacijos plėtros koordinavimo centro vedėjo pavaduotoja Diana Dubatauskienė. Ji pasakojo, kad poreikis kurti kooperatyvą ūkininkams ir kitiems žemės ūkio produkcijos gamintojams iškyla susidūrus su problemomis, kurių pavieniui jie negali išspręsti. Tai produkcijos paruošimas realizuoti, jos realizavimas palankiomis kainomis, produkcijos perdirbimas, techninių paslaugų poreikis ir kt.

Kooperatyvo steigimo iniciatyvinė grupė turi susipažinti su Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymų (Žin., 1993, Nr. 20-488, 2002, Nr. 57-2296) ir kitais kooperatyvų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat su kooperatyvų steigimo tvarka. Iniciatyvinę grupę turėtų sudaryti turintys pasitikėjimą, kompetentingi asmenys, suinteresuoti sėkminga būsimo kooperatyvo veikla. Būtina išsiaiškinti, ar pakankamai asmenų pavyks sudominti kooperatyvo steigimo idėja, ir numatyti, kas galėtų vadovauti kooperatyvui. Iniciatyvinė grupė supažindina pretendentus į narius su kooperatyvo teikiama nauda, uždaviniais ir tikslais, kooperatyvo steigimo tvarka ir būsima veikla.

Ruošiantis steigti kooperatyvą būtina:

  • Įsitikinti, ar tikrai yra poreikis jį įsteigti konkrečioje vietovėje ir ar įsteigtas kooperatyvas galės sėkmingai vykdyti veiklą, bus ekonomiškai gyvybingas;
  • Suburti ne mažiau kaip 5 steigėjus, kurie prieš pasirašydami steigimo sutartį dar kartą išanalizuotų visas kooperatyvo steigimo prielaidas;
  • Numatyti kooperatyvo pagrindines veiklos sritis ir parengti veiklos planą;
  • Parengti ir pasirašyti steigimo sutartį;
  • Parengti įstatų projektą ir kitus kooperatyvui įregistruoti reikalingus dokumentus;
  • Paskelbti steigiamojo susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę;
  • Priimti būsimųjų narių prašymus;
  • Numatyti galimus kooperatyvo vadovus – valdybos narius ir jos pirmininką, administracijos vadovą (direktorių), finansininką, revizijos komisijos narius (arba revizorių).

Kooperatyvo steigimo dokumentai yra steigimo sutartis ir įstatai. Steigimo sutartis yra viešas dokumentas. Lietuvos Respublikos kooperatyvinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas numato, kad kooperatyvo steigėjais turi būti ne mažiau kaip 5 fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys ir jie visi privalo tapti kooperatyvo nariais.

Ankstesnės naujienos