Naujienos / RTVIC pranešimai

Rietavas ruošiasi naujajai 2021-2027 m. Pietų Baltijos programai

2022 metų spalio 28 dieną Rietave lankėsi Arūnas Gražulis, Pietų Baltijos Interreg programos informavimo ir projektų vadovas. Jis pristatė naujai paskelbtą ketvirtąjį pasirengimo projektams (angl. Seed Money) Pietų Baltijos programos kvietimą bei pristatė dar vis planuojamą naują 2021-2027 m. Pietų Baltijos programą. 

RTVIC pasinaudojo šia priemone kartu su partneriais iš Pietų Baltijos 2022 metų lapkričio mėnesį pateikdama dvi paraiškas projektų koncepcijoms parengti: "SB Place Capital - Professional public services for strengthen local communities" (profesionalios viešosios paslaugos vietos bendruomenių stiprinimui) ir "COGREEN - Cooperation capacity for green skills educators in South Baltic" (Žaliųjų įgūdžių ugdytojų bendradarbiavimo gebėjimai). 

2022 metų pabaigoje buvo paskelbtas 1-masis Pietų Baltijos Interreg programos kvietimas. Išnaudodamas savo platų kontaktų tinklą, Rietavo TVIC įsitraukė į 6 konsorciumus ir kartu su partneriais parengė ir Pietų Baltijos programos pirmajam kvietimui pateikė 6 projektų paraiškas. Rietavo atviras jaunimo centras, VšĮ Veiklus Rietavas, Talent Garden Vilnius, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, Asociacija "Pieno kelias" prisijungė kaip asocijuoti projektų partneriai. 

Pristatome, kokias temas vystys naujieji projektai, žinoma jei programos sprendimas bus teigiamas: 

  • Naujoviškų turizmo pasiūlymų, paremtų "nudging" (stumtelėjimo) metodu parengimas ir išbandymas;
  • Inovacijų ir naujų verslo galimybių paieška, kuriant ilgalaikės sąveikos modelius - sąveikaujančius inovacinius centrus ar klasterius (Innovation Hubs) Pietų Baltijos regione;
  • Darbuotojų motyvavimas naudoti modernų skaitmeninį darbo stilių ir jų kvalifikacijos kėlimas;
  • Jaunimo įtraukimas kartu kurti vietos turistinius pasiūlymus, kurie būtų įdomūs jaunimui ir paskatintų juos keliauti;
  • Atsinaujinančios energijos gamybos skatinimas integruojant įvairius energijos šaltinius, kaip saulės PV sistemos, biomasės naudojimas; 
  • ​Verslo modelių, sprendimų, kurie padėtų taupyti žaliavas, išvystymas; 
  • Galimų būsimų projektų partneriai - Danijos, Lenkijos, Lietuvos, Švedijos ir Vokietijos organizacijos. 

Ankstesnės naujienos