Naujienos / RTVIC pranešimai

Telšių regiono funkcinė zona „Turizmas, kultūra ir verslas“

Jau nuo 2022 metų visos Telšių regiono savivaldybės rengia Telšių regiono funkcinė zonos "Turizmas, kultūra ir verslas" strategiją, kuria bus bendrai kuriamos ir teikiamos viešosios paslaugos, skatinsiančios turizmą bei verslo plėtrą visame regione. Sudaryta darbo grupė funkcinės zonos strategijai rengti, paskirtas koordinatorius - VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras. Darbas prasidėjo 2021 metų pabaigoje. 

Per 2022 metus vyko išplėstinės darbo grupės darbas - per 20 nuotolinių pasitarimų, 5 posėdžiai, konsultacijos su išoriniais ekspertais, vidinė komunikacija. Buvo suformuluoti strategijos pasiūlymai. Metų gale Vidaus reikalų ministerija patvirtino regioninės pažangos priemonės "Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius" finansavimo gaires.  

Vasario 22 d. Renavo dvare, Mažeikių rajone vyko mokymai-diskusija dėl Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos veiksmų įgyvendinimo plano. Visų Telšių regiono savivaldybių atstovai konsultavosi su CPVA ekspertais dėl savo projektinių pasiūlymų tinkamumo. Gegužės mėnesį planuojama strategiją baigti rengti ir perduoti regiono savivaldybių taryboms tvirtinti. 

 

 

Ankstesnės naujienos