Naujienos / Verslo informacija

Konferencija – forumas „ĮMONĖS TEISIŲ PRAKTINIAI ASPEKTAI“

Konferencija vyko kovo 14 d., Vilniuje, viešbutyje "Panorama" (Sodų g. 14).

Forumo tikslas – padėti Jums apsaugoti savo įmonės interesus.

2007 m. VDI (Valstybinė darbo inspekcija) skyrė baudų už 1,86 mln Lt. 67 procentai visų apskųstų VDI nutarimų buvo panaikinti arba pakeisti.

Konferencijoje - forume buvo nagrinejami praktiniai įmonės savininko, vadovo, finansininko (buhalterio) interesų apsaugojimo aspektai, apimantys klausimus:

  • Kokias teises turi įmonės santykiuose su inspekcijomis (VMI, VDI, kt.);
  • Kaip atliekami patikrinimai ir kokias teises turi inspektoriai;
  • Kokios galimos sankcijos už pažeidimus ir kaip jų išvengti;
  • Kokios yra bendrovės savininko, vadovo bei finansininko (buhalterio) pareigos ir atsakomybė;
  • Kaip atsako bendrovės vadovas viršijęs kompetenciją ir ar galioja jo sudaryti sandoriai;
  • Kitus nenurodytus, bet Jums aktualius klausimus.

Dalyvavo 5 profesionalūs teisininkai, kurie pristatė savo praktinę patirtį įmonės teisių srityje. Kadangi, tai forumas - buvo galima ne tik užduoti Jums rūpimus klausimus, bet ir aktyviai diskutuoti.

Visi dalyviai gavo konferencijos literatūrą - praktinius vadovus apie įmonių teises ir akcininkų bei vadovų teises (dokumentų pavyzdžiai, praktiniai patarimai ir t.t.) ir teisės aktų bei teismų praktikos rinkinius.

Ankstesnės naujienos