Naujienos / Verslo informacija

2017 metais Lietuvoje pakloti tvirti pamatai socialinio verslo plėtrai 2018-aisiais

Socialinio verslo plėtra Lietuvoje įgauna pagreitį – 2015 metais Ūkio ministro patvirtinta socialinio verslo koncepcija 2017 metais virto Socialinio verslo plėtros įstatymo projektu, kurį tikimasi priimti kitąmet, o „Versli Lietuva“ vystomos socialinio verslo ekosistemos dėka visoje šalyje auga socialinio verslo iniciatyvų skaičius.

„Šie metai socialiniam verslui buvo itin svarbūs, nes Lietuvoje buvo pasiektas progresas socialinio verslo reglamentavimo srityje, socialinis verslas skatintas įvairių VšĮ „Versli Lietuva“ ir partnerių renginių metu, socialiniai verslininkai ugdo savo verslumo įgūdžius „Reach for Change“, „Advanced So“, „Socifaction“ akseleratoriuose ir inkubatoriuose. Visuomenės sąmonėje aiškėja socialinio verslo ir socialinių įmonių skirtumai, tačiau šioje srityje dar yra daug ką nuveikti“, – sako Daina Kleponė, VšĮ „Versli Lietuva“ generalinė direktorė.

Pasak D. Kleponės,  socialinį verslą kurti Lietuvoje šiandien motyvuoja pilietiškumas – noras prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir galiausiai didžiuotis savo šalies pasiekimais sprendžiant valstybės iššūkius socialinio verslo modelio pagalba. „Viena vertus, socialinis verslas siekia spręsti konkrečią socialinę problemą, sukuriant save finansuojantį, pinigus uždirbantį modelį, kurio uždirbtas pelnas didžiąja dalimi reinvestuojamas tai pačiai problemai spręsti, kita vertus – išnaudoja resursus efektyviau, kuria didesnę vertę nei kad tai daro tradicinės organizacijos“, – teigia ji.  

„Versli Lietuva“ vertinimu, svarbiausi metų pokyčiai socialinio verslo srityje buvo inicijuoti LR Ūkio ir Žemės ūkio ministerijose. Šiemet LR ūkio ministerijoje parengtas Socialinio verslo plėtros įstatymo projektas nustato socialinio verslo skatinimo ir plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo principus. Taip pat numatoma 2018 metais vykdyti socialinio verslo priemonę „Parama socialiniam verslui“, kuria bus suteikiami socialinio verslo pradžios ir plėtros krepšeliai. Žemės ūkio ministerija, kaip viena didžiausių socialinio verslo finansuotojų, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės LEADER  pareiškėjams paruošė socialinio verslo vystymo gaires bei poveikio matavimo skaičiuoklę.

Svarbi socialinio verslo ekosistemos formavimo ir skatinimo dalis yra šiai temai skirti renginiai, prie kurių organizavimo aktyviai prisideda „Versli Lietuva“. Svarbiausi metų VšĮ „Versli Lietuva“ renginiai – tai „Science Hack Days Vilnius“ hakatono metu įteikta socialinio verslo nominacija „ChangeMakersOn“ už socialinio verslo idėją. Taip pat „Versli Lietuva“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos universitetu (KTU) ir Socialinio verslumo ir inovatyvių studijų institutu, šio bendradarbiavimo tikslas – skatinti socialinį verslumą Lietuvoje. Sutarties pagrindu suorganizuotas pirmasis Lietuvoje socialinio verslo hakaton‘as „ChangeMakers‘ON“ bei socialinių inovacijų stovykla „ChangeMakers‘ON Camp“.

Tuo tarpu kitos socialinį verslą skatinančios organizacijos Lietuvoje didelį dėmesį skyrė socialinio verslo akseleratoriams, kurie padeda socialiniam verslui išsivystyti nuo idėjos iki gyvybingo verslo modelio. „Socifaction“ 2017 programos dėmesys buvo sutelktas į 15 skirtingų Lietuvos vietovių, kuriose vietos bendruomenė kartu su 15 atrinktų  socialinio verslo ekspertų nuo 2017 metų sausio kūrė socialinio verslo iniciatyvas. Šį spalį veiklą pradėjo inkubatorius „Advanced So“ – erdvė, kuri suteikia praktinę pagalbą dešimčiai socialinio verslo komandų ir siekia išplėtoti pradėtus verslus ir produktus. Nevyriausybinė organizacija  „Reach for Change“ 2017 metai suorganizavo du konkursus socialinio verslo idėjoms vaikams „Talentas keisti“ ir „Už ryšį, kuriuo galiu pasitikėti“. Laimėtojai gavo inkubavimo programą devyniems mėnesiams. 

2018 m. socialinio verslo srityje taip pat bus kupini įvykių. LR Vyriausybės programos priemonių plane numatyti net 4 svarbūs darbai, kurių įgyvendinimas planuojamas 2018 m. Vienas svarbiausių ir reikšmingiausių – tai Socialinio verslo plėtros įstatymo inicijavimas ir priėmimas, siekiant apibrėžti socialinio verslo kriterijus, formas ir paramos gavimo būdus. Ketinama sukurti ir įdiegti efektyvias ir tikslingas priemones, kurios turės padėti įdarbinti socialiai pažeidžiamus asmenis. Taip pat bus kuriamas konsultavimo paslaugų  ir paskatų mechanizmas pradedančiam socialiniam verslo subjektui. Numatyta pradėti įgyvendinti itin svarbią paskatą verslui -  laipsniškai perduoti viešųjų paslaugų teikimą socialinio verslo subjektams, pritaikant individualias partnerystės priemones.

Lietuvoje 2015 metais buvo priimtas LR Ūkio ministro įsakymas dėl socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo. Pateikiama koncepcija nurodo, jog „socialinis verslas – tai verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos. Socialinis verslas apima tris pagrindinius aspektus: verslumo (nuolatinė ūkinė komercinė veikla), socialinį (socialinių tikslų siekimas) ir valdymo (ribotas pelno paskirstymas)“. (https://verslilietuva.lt/lt/naujienos/naujienos/2017-metais-lietuvoje-pakloti-tvirti-pamatai-socialinio-verslo-pletrai-2018-aisiais-/990?utm_campaign=Naujienlai%C5%A1kis+18-01-02_5a4b3656597ed72d38be2e23&utm_medium=email&utm_source=newsletter) 

Informacija iš verslilietuva.lt 

Ankstesnės naujienos

Visiems, turintiems verslo idėjų ar jau jas įgyvendinantiems! 2017-12-16 / Verslo informacija Visiems, turintiems verslo idėjų ar jau jas įgyvendinantiems!
Gruodžio 14 d. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras organizavo seminarą - "Visiems, turintiems verslo idėjų ar jau jas įgyvendinantiems!". Seminaro metu, kartu su prof. Mikael Scherdin iš Švedijos ir Ugniumi Savicku iš ISM vadybos ir ekonomikos universiteto susipažino, sužinojo apie PopUp Laboratoriją ir kuo ji gali būti naudinga jūsų verslui, bendradarbiaudami formulavo savo verslo idėjas, susitarė kaip dirbs PopUp Laboratorijoje per ateinančius metus, vystė bendras naujas idėjas. 
Plačiau
2015-01-13 / Verslo informacija Įsigaliojo supaprastinta juridinių asmenų likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva tvarka
2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Civilinio kodekso pataisos dėl juridinių asmenų likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Šios pataisos supaprastins neveikiančių juridinių asmenų likvidavimą atsisakant teisminių procedūrų ir užtikrins Juridinių asmenų registre kaupiamų duomenų teisingumą ir patikimumą. Ūkio ministerija kviečia įmones imtis veiksmų ir kuo greičiau ištaisyti įmonėje susidariusią padėtį, jei ji atitinka bent vieną aplinkybę, kuriai esant taikomos likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva procedūros.
Plačiau
Rugpjūčio 22 dieną prasideda dvejopo kainų skelbimo laikotarpis 2014-08-22 / Verslo informacija Rugpjūčio 22 dieną prasideda dvejopo kainų skelbimo laikotarpis
„Kainos dviem valiutomis nuo rugpjūčio 22 dienos turi būti nurodomos visose prekių ir paslaugų teikimo vietose, reklamoje, interneto parduotuvėse ir tinklapiuose. Automatinėse prekybos ir paslaugų teikimo vietose, taip pat elektroniniuose prietaisuose, tokiuose kaip kasos aparatai, svarstyklės, nežyminčiuose kainų dviem valiutomis, kainos gali būti rodomos viena pagrindine valiuta, t. y. iki euro įvedimo dienos kainos nurodomos litais, po euro įvedimo dienos – eurais, – teigia ūkio viceministrė Rasa Noreikienė
Plačiau