Naujienos / Verslo informacija

Kvietimas verslo subjektams teikti paraiškas finansinei paramai gauti

Rietavo savivaldybė kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovus, įregistruotus ir veiklą vykdančius Rietavo savivaldybėje, teikti prašymus finansinei paramai gauti.

Programos išlaidų finansavimas:

 • įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti – iki 150 Eur;
 • verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidoms kompensuoti – iki 150 Eur;
 • verslininkų kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, darbuotojų mokymo, seminarų išlaidoms kompensuoti – iki 150 Eur;
 • palūkanoms už paskolas verslo plėtrai kompensuoti – iki 300 Eur;
 • gaisrų ar stichinių nelaimių padarytiems nuostoliams iš dalies kompensuoti (jeigu turtas nebuvo apdraustas) – iki 300 Eur;
 • išlaidoms, patirtoms darbo vietų funkcionalumui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms įsigyti, patalpų remontui iš dalies kompensuoti – iki 300 Eur;
 • parodų, renginių, konferencijų ir seminarų, kuriuose pristatoma SVV subjekto produkcija ar teikiamos paslaugos, organizavimo ir dalyvavimo juose – iki 300 Eur;
 • informacinių ir reklaminių leidinių apie Rietavo savivaldybės smulkų ir vidutinį verslą kūrimo ir leidybos išlaidoms kompensuoti (pateikti sąmatą prieš planuojant išleisti leidinį) – iki 300 Eur.

Informuojame, kad teikdamas paraišką SVV subjektas turi būti visiškai atsiskaitęs su Valstybinio socialinio draudimo fondu, valstybės ir Savivaldybės biudžetais. Kompensuojamos ne senesnės kaip 18 paskutinių mėnesių išlaidos, patirtos iki paraiškos pateikimo.

SVV subjektai norintys gauti finansinę paramą Rietavo savivaldybės administracijai pateikia:

 • nustatytos formos paraišką;
 • fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus arba įregistravę individualią veiklą, norintys gauti finansinę paramą, pateikia verslo liudijimo kopiją arba individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją;
 • pažymą iš kredito įstaigos apie priskaičiuotas ir sumokėtas pagal grafiką palūkanas, per paskutinius 12 mėn. sumokėtas palūkanas ir patvirtinimą, kad neturi pradelstų įsipareigojimų;
 • sutarčių, PVMsąskaitųfaktūrų, banko sąskaitų išrašų,pažymų, sąmatų ir kitų dokumentų, patvirtinančių finansinės paramos reikalingumą, kopijas su dokumento apačioje kopijos tikrumą patvirtinančiu prierašu „kopija tikra“ ir įstaigos vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimu, parašu, vardu (vardo raide), pavarde ir data;
 • papildomą informaciją (reklamos nuotraukas, pavyzdį, kopiją, diplomo/seminaro pažymėjimo kopiją, sutartį su parodos, mugių organizatoriais (jeigu sudaroma) ar pan.) apie nupirktą (įsigytą) produktą ir (ar) paslaugą.

Dokumentai teikiami tiesiogiai arba elektroniniu būdu.


Rietavo savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašas – https://bit.ly/3jSdTk0

Daugiau informacijos: Tel./Faks. (8 448) 73 216, mob. tel. +370 615 62158 arba el. p. vanda.galdikiene@rietavas.lt

Ankstesnės naujienos

Individualią veiklą vykdantiems asmenims INVEGA teikia iki 70 proc. kompensacijas už su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu susijusias išlaidas 2021-09-08 / Verslo informacija Individualią veiklą vykdantiems asmenims INVEGA teikia iki 70 proc. kompensacijas už su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu susijusias išlaidas
Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 06 d. smulkieji prekybininkai, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas ar verslo liudijimą ir nuomojamose patalpose vykdantys individualią veiklą, kuri buvo įtraukta į antrojo karantino metu ribotų ir netiesiogiai ribotų ūkinių veiklų sąrašą, gali teikti paraišką nacionalinei plėtros įstaigai „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir gauti iki 70 proc. kompensaciją už su patalpų nuoma ir kt.
Plačiau
Vebinaras " Naujos įmokos statytojams už infrastruktūrą 2021-03-17 / Verslo informacija Vebinaras " Naujos įmokos statytojams už infrastruktūrą
Kovo 25 d. 13-16 val. vyks vebinaras „Naujos įmokos statytojams už infrastruktūrą“. Jei planuojate statybas turite puikią progą išgirsti apie 2021 m. įsigaliojusį  Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą, kurio pagrindu nustatyta ne tik nauja įmoka visiems, kurie planuoja statyti, bet nustatyta tvarka, kaip turi būti sudaromos sutartys dėl savivaldybių infrastruktūros įrengimo.
Plačiau
Mokymai socialiniams verslininkams 2021-03-16 / Verslo informacija Mokymai socialiniams verslininkams

Socialinio poveikio matavimas – svarbi socialinio verslo sudedamoji dalis. Verslumo ir eksporto plėtros agentūra VšĮ „Versli Lietuva“, siekdama skatinti socialinius verslus matuoti savo kuriamą socialinį poveikį, organizuoja mokymus, kurių metu bus pristatyta nauja poveikio matavimo platforma.

 

Plačiau