Vykdomi projektai

Ankstesni projektai

Verslo integracijos skatinimas per jungtinį profesinį mokymą - Boosting Business Integration Through Joint VET Education BBVET 2016-12-21 Verslo integracijos skatinimas per jungtinį profesinį mokymą - Boosting Business Integration Through Joint VET Education BBVET

Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 2014-2020, Nr. STHB.04.01.00-SE-0019/15. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas kartu su Švedijos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos ir Lietuvos mokymo institucijomis ir įmonėmis diegia tarptautinį jungtinį profesinį mokymą.

Plačiau
CO2 mažinimas logistikoje - Low Carbon Logistics LCL 2016-12-20 CO2 mažinimas logistikoje - Low Carbon Logistics LCL

Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 2014-2020, Nr. STHB.03.01.00-SE-0008/15-00. Projektas siekia gerinti sunkiojo transporto paslaugų kokybę Pietų Baltijos regione planuojant ir įgyvendinant sprendimus, ribojančius sunkiasvorio transporto judėjimą miestuose, tuo būdu mažinant oro taršą, triukšmą, didinant saugumą.

Plačiau
Winnet modelis keliauja į Rytus 2017-02-21 Winnet modelis keliauja į Rytus

Ilgalaikis projekto “Winnet modelis keliauja į rytus” tikslas – prisidėti prie socialinių lyčių lygybės vystymo Rytų Partnerystės šalyse, glaudžiai bendradarbiaujant su ES Baltijos jūros regionu ir skatinant Winnet modelio diegimą. Šis projektas tęsia projektą „Baltijos jūros regiono Winnet“.

Plačiau