Vykdomi projektai

2016-12-20 CO2 mažinimas logistikoje - Low Carbon Logistics LCL

Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 2014-2020, Nr. STHB.03.01.00-SE-0008/15-00. Projektas siekia gerinti sunkiojo transporto paslaugų kokybę Pietų Baltijos regione planuojant ir įgyvendinant sprendimus, ribojančius sunkiasvorio transporto judėjimą miestuose, tuo būdu mažinant oro taršą, triukšmą, didinant saugumą.

Plačiau
2017-02-21 Winnet modelis keliauja į Rytus

Ilgalaikis projekto “Winnet modelis keliauja į rytus” tikslas – prisidėti prie socialinių lyčių lygybės vystymo Rytų Partnerystės šalyse, glaudžiai bendradarbiaujant su ES Baltijos jūros regionu ir skatinant Winnet modelio diegimą. Šis projektas tęsia projektą „Baltijos jūros regiono Winnet“.

Plačiau
2015-09-14 Naujai inicijuojami 5 Pietų Baltijos programos projektai
Projekto „Going Abroad“ tęsinys - sėklos etapas „Go on!“ (Tęsiame). Tikslas – suformuoti partnerių konsorciumą ir parengti tęstinio projekto paraišką Pietų Baltijos programai. Naujas projektas planuoja diegti tarptautinių moterų grupių bendras marketingo veiklas 3-jose šakose: turizme (pvz. eko turizmas, žemės ūkio turizmas), regioninis maistas ir vietos produktų kūrimas.
Plačiau