Vykdomi projektai

Ankstesni projektai

CO2 mažinimas logistikoje - Low Carbon Logistics LCL 2016-12-20 CO2 mažinimas logistikoje - Low Carbon Logistics LCL

Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 2014-2020, Nr. STHB.03.01.00-SE-0008/15-00. Projektas siekia gerinti sunkiojo transporto paslaugų kokybę Pietų Baltijos regione planuojant ir įgyvendinant sprendimus, ribojančius sunkiasvorio transporto judėjimą miestuose, tuo būdu mažinant oro taršą, triukšmą, didinant saugumą.

Plačiau
Naujai inicijuojami 5 Pietų Baltijos programos projektai 2015-09-14 Naujai inicijuojami 5 Pietų Baltijos programos projektai
Projekto „Going Abroad“ tęsinys - sėklos etapas „Go on!“ (Tęsiame). Tikslas – suformuoti partnerių konsorciumą ir parengti tęstinio projekto paraišką Pietų Baltijos programai. Naujas projektas planuoja diegti tarptautinių moterų grupių bendras marketingo veiklas 3-jose šakose: turizme (pvz. eko turizmas, žemės ūkio turizmas), regioninis maistas ir vietos produktų kūrimas.
Plačiau