Projekto "Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione" renginys 4 sesija 1 dalis