Projekto "Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione" renginys 4 sesija 2 dalis