Naujienos

Jaunų žmonių kompetencijų tobulinimas Lietuvoje ir Ispanijoje – „Sukurk savo ateitį“ 2024-05-13 Jaunų žmonių kompetencijų tobulinimas Lietuvoje ir Ispanijoje – „Sukurk savo ateitį“
Kviečiami 18–29 metų jaunuoliai, kurie nesimoko ir nedirba ir yra registruoti užimtumo tarnyboje, dalyvauti projekte JAUNŲ ŽMONIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS LIETUVOJE IR ISPANIJOJE – „SUKURK SAVO ATEITĮ“. Bedarbio statusas gali būti trumpesnis ar ilgesnis nei 12 mėn. (Kiekvieną situaciją nagrinėjame individualiai.) Atrinkti asmenys turės puikią galimybę pakeisti savo gyvenimą ir įgauti naujos patirties svetur.
Plačiau
Telšių regiono funkcinės zonos strategijos projektas 2024-04-17 Telšių regiono funkcinės zonos strategijos projektas
Jau 2022 m. pradžioje Telšių regiono plėtros tarybos kolegija nusprendė dėl bendros veiklos Telšių regiono funkcinėje zonoje (toliau FZ) ir sudarė darbo grupę Telšių regiono FZ strategijos projekto rengimui, darbo grupės vadove paskirdama Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro direktorę Laimą Dockevičienę. Darbo grupė, kurią sudarė visų Telšių regiono savivaldybių atstovai, rengdama Telšių FZ strategiją rinkosi į pasitarimus, konsultavosi su Vidaus reikalų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertais, socialiniais partneriais. Funkcinės zonos formuojamos ir jų strategijos rengiamos ir įgyvendinamos, siekiant didinti funkcinių zonų infrastruktūros ir paslaugų tinklo efektyvumą, užtikrinti, kad šia infrastruktūra ir paslaugomis galėtų naudotis visi gyventojai, ir sudaryti sąlygas bendriems kelių savivaldybių veiksmams ir jungtiniams investiciniams projektams įgyvendinti.
Plačiau