Vykdomi projektai

2019-07-16 EmPaci Empowering Participatory Budgeting (PB) in the Baltic Sea Region - Dalyvaujamojo biudžeto (PB) įgalinimas Baltijos jūros regione
Pagrindinis projekto tikslas - projektas sieks išsiaiškinti kaip piliečių dalyvavimas biudžeto planavime galėtų būti integruotas į administravimo procesus ir sprendimų priėmimo procesus savivaldybėse. Projektas padės susipažinti su dalyvaujamojo biudžeto modeliais, taikomais Baltijos regiono šalių savivaldybėse bei išvystyti ir išbandyti dalyvaujamojo biudžeto modelį Rietavo savivaldybėje.
Plačiau