Naujienos / Mokymai

Dizainu grįstas mastymas - įrankis kūrybiškumui ir inovacijoms vystyti

CTCC Creative Traditional Companies Cooperation (CTCC) - Kūrybinių tradicinių įmonių bendradarbiavimas.

SB FOODINNO Developing food innovation capacity in the South Baltic Region – Maisto inovavimo gebėjimų vystymas Pietų Baltijos regione.

2018 m. spalio 10 - 11 d. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras drauge su CTCC projekto partneriais ir įmonių atstovais dalyvavo dviejų dienų „Design Plus“ (10 - 11 d.) praktinių mokymų maratone. Šių mokymų metu buvo vystomos naujos idėjos, skatinamas ir ugdomas kūrybiškumas, kūrybinio mąstymo įtraukimas tradicinėse įmonėse.

Antroje dienos pusėje (spalio 11 d.) praleidome Bioimobilizacijos ir inovatyvių pakavimo medžiagų centre, Ščecine, Lenkijoje. Susitikimo metu buvo pristatomos maisto ir pakavimo inovacijos Lenkijoje, Pietų Baltijos klasterių, dirbančių pakuotės srityje patirtis, ieškomos tarptautinio kooperavimosi galimybės tarp įmonių, universitetų.

Jau kitą dieną (spalio 12 d.) RTVIC kolektyvas drauge su SB FOODINNO projekto partneriais ir studentais dalyvavo - „Design Thinking“ mokymų užsiėmime, kurio metu buvo kuriamas įrankių rinkinys, skirtas maisto sektoriaus inovavimo procesams paskatinti, aptariami maisto klasterių atvejai.

„Design Plus“ ir „Design Thinking“ praktiniai mokymai vyko Ščecino meno akademijoje, Lenkijoje.

Užsiėmimų, mokymų ir kitas akimirkas rasite paspaudę - https://goo.gl/G8SkMg

Ankstesnės naujienos