Naujienos

BIOSOLFarm: „Pietų Baltijos ūkiai – esminė atsinaujinančios energijos sistemų dalis“

Klimato kaita, socialiniai ir politiniai iššūkiai verčia ypatingą dėmesį skirti žemės ūkiui kaip svarbiai atsinaujinančios energijos šaltinio vartotojui ir gamintojui. Nors Pietų Baltijos jūros regiono ūkių iššūkiai ir galimybės gali skirtis, bendras tikslas - pagerinti energijos gamybą ir saugojimą ūkiuose bei padidinti energetinį saugumą. Projektas BIOSOLFarm (Pietų Baltijos Interreg porograma) siekia įtraukti smulkiuosius ūkininkus ir jų asociacijas į švarios energijos revoliuciją, remmiantis įvairiais sprendimais, įskaitant saulės ir vėjo energiją bei inovatyvią biomasės panaudojimo technologiją.

Projekto tikslas yra sumažinti priklausomybę nuo tradicinių energijos šaltinių ir paskatinti žemės ūkio sektorių tapti veiksminga atsinaujinančios energijos gamintoja. Ši kryptis ne tik padidins energijos efektyvumą, bet ir prisidės prie aplinkosaugos, sumažinant Baltijos jūros taršą.

Projektas siūlo ūkininkams praktines veiklas, kurios jiems padės efektyviau naudoti švarias energijos technologijas: 

  • Projekto vykdymo laikotarpiu bus atliekami atvejo tyrimai, analizuojant energijos sunaudojimą ir gamybą ūkiuose. Ši analizė leis sukurti strategijas ir verslo modelius, skatinančius ūkininkus pereitii prie švarių energetikos sistemų.
  • Be to, bus kuriamos daiktų interneto (IoT) sistemos, kurių pagalba ūkininkai galės stebėti ir valdyti energijos naudojimą, optimizuoti atsinaujinančios energijos įrenginius ir diegti naujus technologinius sprendimus. Šios technologijos padės ūkininkams priimti sprendimus dėl energijos naudojimo ir prisidės prie tvaraus ūkininkavimo praktikų plėtojimo.
  • Viena iš pagrindinių projekto užduočių yra sukurti nemokamą įrankių rinkinį, kurį galėtų naudoti ūkininkai ir ūkininkų asociacijos. Šis įrankių rinkinys padės jiems efektyviau valdyti savo energijos gamybos, vartojimo ir saugojimo sistemą, optimizuoti esamas sistemas ir vertinti jų ekonominį tvarumą.
  • Siekiant skatinti žinių mainus, pasidalijimą gerąja tvaraus ūkininkavimo praktika, bus sukurtos mokymosi veiklos ir teminė platforma.

Galutiniai projekto rezultatai apims ilgalaikę bendradarbiavimo strategiją, politikos rekomendacijų gaires, teminę platformą ir įrankių rinkinį ūkiams. 

Rietavas kartu su partneriais - mokslo, aplinkosaugos, žemės ūkio konsultavimo įstaigomis iš Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos prisideda prie tvaraus atsinaujinančios energijos naudojimo Pietų Baltijos regione, skatina tvarų ūkių augimą bei didina energetinį saugumą.

2024 metų birželio mėnesį planuojamas pirmasis projekto renginys Rostoke, Vokietijoje, kurio metu bus lankomos gerosios praktikos, vyks konferencija, darbinės ir tinklaveikos sesijos. Jame dalyvaus ir Rietavo atstovai. Taip pat birželį ruošiamasi dalyvauti Europos tvarios energijos savaitėje 2024 (European Sustainable Energy Week 2024) Briuselyje.

Sekite informaciją - netrukus kviesime ūkininkus bei kitus suinteresuotus asmenis prisijungti prie projekto bei jame numatytų veiklų.

Projekto informacija: http://www.rietavovic.lt/projektai/projektas-biosolfarm-south-baltic-farms-an-essential-part-of-renewable-energy-systems-pietu-baltijos-ukiai-esmine-atsinaujinancios-energetikos-sistemos-dalis/id-34

 

Ankstesnės naujienos

Kartu su Jumis jau 20 metų 2023-12-22 Kartu su Jumis jau 20 metų
Šiais metais VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC) švenčia ypatingą 20-ųjų veiklos metų jubiliejų. Per dvidešimt metų TVIC iškilo kaip neatsiejama Rietavo regiono turizmo ir verslo dalis, įgyvendindama savo pagrindinius tikslus ir uždavinius bei pritraukdama tarptautinių projektų investicijas bei patirtį.
Plačiau
Skautai atnešė Betliejaus Taikos liepsną 2023-12-19 Skautai atnešė Betliejaus Taikos liepsną
„Šiandien gyvename karų laikais, ir visi privalome melsti taikos. Tačiau, – turime pradėti nuo šio klausimo: „Kas šiandien dedasi mano širdyje? Ar ji rami?“ Jei mūsų širdis nerami, tai prieš pradėdamas kalbėti apie taiką, susigrąžinkime ramybę į savo širdį“...
Plačiau
Tautinio paveldo konferencijoje „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ 2023-11-27 Tautinio paveldo konferencijoje „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“
Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir amatų centro iškilmingas apdovanojimas jau gruodžio 1 d.  metinėje tautinio paveldo konferencijoje „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“. Šiais metais renginys vyks  greta Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro esančiame Kultūros centre, adresu: Ventos g. 11A, Kuršėnai, Šiaulių r. 
Plačiau
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 2023-11-20 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
Bendradarbiavimas tarp verslo centrų yra esminis veiksnys, kuris skatina inovacijas, tvarumą ir ekonominį augimą. Ši glaudi partnerystė yra ne tik įrankis, padedantis organizacijoms veiksmingiau išnaudoti savo resursus, bet ir galimybė kurti aplinką, kurioje įvairių sektorių įmonės gali dalintis žiniomis, gerinti savo veiklą ir prisidėti prie regioninio ar net tarptautinio verslo klimato plėtros.
Plačiau